Välkommen!

Jag heter Martin Naylor och hoppas att den här webbplatsen kan vara av intresse för dig som behöver hjälp med

  • översättning från svenska till engelska, om det nu gäller en bok, en rapport eller en artikel, en hemsida, en hemutredning inför adoption, betyg eller juridiska dokument,
  • språkgranskning av engelsk text, eller
  • tolkning mellan svenska och engelska, t ex i juridiska sammanhang eller vid en konferens.

Jag är auktoriserad translator, auktoriserad tolk och rättstolk, och har drygt 30 års erfarenhet av att hjälpa svensk- och engelskspråkiga att kommunicera med varandra.

Jag arbetar inom ett flertal olika fackområden, men har under åren kommit att specialisera mig på bl a miljöfrågor, språkvetenskap, juridik, konsthistoria och samhällsfrågor.

Välkommen att höra av dig om du vill diskutera dina önskemål – per telefon på 018-25 66 49 eller per e-post till martin.naylor@telia.com.


Martin Naylor