Välkommen!

Efter drygt 40 år som översättare och tolk börjar jag nu avveckla verksamheten inför pensioneringen.

Det innebär att jag fr o m hösten 2022 inte längre kommer att åta mig nya översättnings- eller språkgranskningsuppdrag. Jag kommer dock tillsvidare att fortsätta arbeta som rättstolk.

Om du behöver hjälp med översättning eller språkgranskning vill jag hänvisa till andra översättare, som du kan hitta via Kammarkollegiet (https://www.kammarkollegiet.se - "Sök efter översättare") eller Föreningen auktoriserade translatorer (FAT - https://www.aukttranslator.se - "Sök translator").

Som en hjälp till befintliga kunder kommer viss information att finnas kvar på den här hemsidan så länge, bl a om företagets behandling av personuppgifter (se länken längst ner till höger).

Jag vill passa på och tacka tidigare och befintliga kunder för visat förtroende under åren!


Martin Naylor