Lite om det praktiska

Tolkning

När jag åtar mig ett tolkuppdrag ber jag alltid kunden tillhandahålla så mycket bakgrundsinformation som möjligt om uppdraget. Detta för att jag ska kunna förbereda mig genom att läsa in mig på ämnet, bekanta mig med nödvändig terminologi osv.

För kortare uppdrag som avser konsekutivtolkning gäller i vanliga fall en timtaxa, utifrån tiden som går åt till själva tolkningen samt till förberedelser, resor och ev. väntetid.

För konferens- och annan simultantolkning beräknas arvodet per dag eller per halvdag. I det här arvodet ingår redan tid för förberedelser och upp till tre timmars restid.

Ev. utlägg för resor, traktamenten och/eller logi tillkommer.

Jag lämnar gärna offert för ett visst uppdrag på begäran.