Ett axplock av mina tidigare uppdrag

Översättningar och språkgranskningar

 • Böcker Böcker, t ex Documents on Swedish Foreign Policy (UD); The Source of Liberty (Nordiska Rådet); en lång rad böcker i Naturvårdsverkets Monitor-serie, senast Biodiversity in Sweden; Anna Nilsén, Focal Point of the Sacred Space (om kyrkokonst och arkitektur); Ulla Birgegård (red), J. G. Sparwenfeld’s Diary of a Journey to Russia 1684–87; Elisabeth Löfstrand och Laila Nordquist (red), Accounts of an Occupied City: Catalogue of the Novgorod Occupation Archives 1611–1617; Gunnel Cederlöf, Landscapes and the Law.
 • Rapporter, t ex statliga utredningar, forskningsrapporter och uppföljningar av Sveriges miljömål.
 • Tal och föredrag som hållits av politiker, akademiker m fl.
 • Doktorsavhandlingar (hela avhandlingar och sammanfattningar) i bl a sociolingvistik, pedagogik, botanik, konsthistoria och teologi.
 • Artiklar och sammanfattningar till vetenskapliga tidskrifter, t ex inom språkvetenskap, konsthistoria, geologi, medicin och juridik.
 • Årsböcker och årsrapporter, bl a Nationalmuseums årliga Art Bulletin och årsrapporter från Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning).
 • Kataloger till konstutställningar (essäer och katalogartiklar), t ex Face to Face och Staging Power (Nationalmuseum).
 • Webbtexter, som handlat bl a om geologi, främmande arter i havsmiljön samt klimatfrågor.
 • Lagtexter, inom bl a familjerätten och miljörätten.
 • Broschyrer och annat informationsmaterial, t ex turistbroschyrer, guider, pressmeddelanden och faktablad.
 • Juridiska handlingar, bl a hemutredningar inför adoption, betyg, vigselbevis, testamenten, avtal och domar.

BöckerVad en kund hade att säga:
”Nu har jag läst din översättning noga, och den känns väldigt bra… Riktig engelska skiljer sig en hel del från ’svenska på engelska’, inser man varje gång man försöker sig på att översätta.”

Tolkning

 • Konsekutiv tolkning vid domstolar (flera tingsrätter och förvaltningsrätter, Svea hovrätt, Kammarrätterna i Stockholm och Sundsvall, Arbetsdomstolen, Högsta domstolen), vid polisen, åt advokatbyråer och vid upptagning av vittnesmål (depositions). Uppdragen har avsett brottmål (allt ifrån snatteri till mord), tvistemål (från tvister om obetalda räkningar till patentmål) och skiljeförfaranden.

  Jag har dessutom tolkat vid andra myndigheter, bl a Migrationsverket och socialförvaltningen i Uppsala, samt inom sjukvården.

 • Simultantolkning vid konferenser, seminarier, bolagsstämmor och andra möten (med anknytning till bl a miljöfrågor, juridik, sjukvård, resebranschen, byggbranschen, möbler, försäkring och fackliga frågor). Även (på frivillig basis) vid gudstjänster i Baptistkyrkan i Uppsala.

Övrig språklig verksamhet

Jag har anlitats ett flertal gånger som språkexpert i samband med Kammarkollegiets skriftliga och muntliga prov för auktorisation av tolkar, rättstolkar och sjukvårdstolkar i engelska.

Omkring 1986 ansvarade jag för den engelska delen av boken 755 svenska organisationer på fyra språk.

Under mina första år som översättare arbetade jag även som korrekturläsare (deltid) vid Upsala Nya Tidning.