Utbildning och övriga meriter

1975–79
Trinity College, Cambridge Studier i tyska, svenska och allmän lingvistik vid Trinity College i Cambridge, England (inkl ett år vid Kiels universitet i Tyskland samt två feriekurser i svenska anordnade av Svenska institutet i Grebbestad och Uppsala). I juni 1979 tog jag Bachelor of Arts-examen (First Class Honours) vid universitetet i Cambridge.
1979–80
Studier på forskarnivå i svenska och språkvetenskap vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
1981
Auktoriserades av Kommerskollegium som översättare (translator) från svenska till engelska. Auktorisationen har sedan dess förnyats utan avbrott, på senare år i Kammarkollegiets regi. Blev samma år medlem i Föreningen auktoriserade translatorer (FAT).
1982
Kurs i socialtolkning/vardagsjuridik vid Wiks folkhögskola.
1983
Blev godkänd (senare auktoriserad) av Kommerskollegium som tolk mellan svenska och engelska. Auktorisationen har sedan dess förnyats utan avbrott, på senare år i Kammarkollegiets regi.
1986
Översättarseminarium i York, England.
1989
Repetitionskurs för tolkar vid Wiks folkhögskola.
1991
Kurs i miljöterminologi för nordiska tolkar och översättare.
1999
Erhöll Kammarkollegiets bevis om speciell kompetens som rättstolk mellan svenska och engelska.
2007–22
Alumnimöten vid universitetet i Cambridge (tre dagar varje år), med föreläsningar och visningar inom fackområden med anknytning till mitt arbete som översättare. Har samtidigt passat på att göra studiebesök vid olika domstolar i Cambridge.
2011
Blev medlem i organisationen Rättstolkarna.